O historii po angielsku…

20.02.2024 r. uczniowie starszych klas humanistyczno-językowych uczestniczyli w wykładzie prof.US dr hab. Pierra-Frederica Webera na temat stosunków między Francją, Niemcami i Polską od 1945 r.

(Interactions between France, Germany and Poland since 1945). Ponadto, jako konsul honorowy Francji w Szczecinie, prof. Weber omówił rolę i funkcję sprawowanego urzędu.

Młodzież miała okazję poznać najnowszą historię z ciekawej perspektywy, jednocześnie doskonaląc język angielski. Poziom merytoryczny i formuła spotkania na pewno zapadły w pamięć.

Opr. C. Wojtoń

Zdjęcia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10