PROPOZYCJA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, które przyjechały do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej do skorzystania z naszej kompleksowej oferty! W ramach realizacji działań wspierających zachęcamy do skorzystania między innymi z:

  • warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących kultury, sztuki, animacji, rozwoju osobistego,
  • wsparcia rzeczowego w procesie edukacji jak materiały szkolne, plastyczne, wyposażenie sportowe, książki,
  • wsparcia procesu nauki dzieci i młodzieży przez zakup dostępów do kursów i szkoleń rozwijających pasje i zainteresowania, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,
  • wspólne wyjścia integracyjne np. do parku trampolin, kręgle, zabawy tematyczne.

 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Zajęcia są prowadzone w języku ukraińskim i w języku polskim. Dowiedz się więcej, umów się na rozmowę z doradcą (w języku ukraińskim) – Олеся Неживая, tel.  783 751 375, 91 820 47 77, e-mail:  nezyvaja21@gmail.com