Mikroskopy na lekcji biologii

Na październikowej lekcji biologii uczniowie klas piątych zgłębiali tajniki mikroskopowania. Dzieci zapoznały się z  działanie mikroskopu oraz zasadami tworzenia preparatów. Uczniowie oglądali gotowe preparaty tkanek roślinnych  i zwierzęcych oraz uczyli się rozpoznawać widoczne elementy przez mikroskop.

Opracowanie: Dorota Czerwińska